نقش و جایگاه دیپلماسی شهری در حکمروایی خوب شهری

دکتر سید هادی زرقانی. دانشیار جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

h-zarghani@um.ac.ir

منصوره اسکندران. دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی. دانشگاه آزاد مشهد

 

چکیده:

    حکمرانی‌شهری از سه حوزه یعنی اداره سیاسی، مدیریت منابع اجتماعی و اقتصادی و تدوین سیاست‌های اجرایی تشکیل می‌شود  که برای تحقق اهداف آن مدیریت‌شهري می‌بایست در سطح ملي، به دنبال راهکارهای اساسي بمنظور حل مشکلات‌شهري باشد و در این مسیر روشهاي ابداعی اداره امور‌شهري را با توجه به شرایط جغرافیایي، اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و اقتصادي تطبیق و پیاده سازي نماید.علاوه بر این، در عصر حاضر براثر تحولات اخیر در شهرها و بکارگیری ابزار ارتباطی جدید، علاوه بر بهره‌گیري از الگوي حکمرانی خوب‌شهري که درآن دولت، شهروندان و نهادهاي خصوصي در یک جریان افقي و فرابخشي به مشارکت مي‌پردازند، امکان شبکه سازی و همکاری شهرها در جهت برقراری منافع‌شهری به زمینه فعالیت‌شهری در سطح فراملی افزوده شده است. اینگونه نقش آفرینی سازمانها و نهادهای شهری در قالب دیپلماسی شهری، می تواند منجر به توسعه ابعاد حکمراویی خوب شهری در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حل مشکلات ساختاري و کارکردي شهرها بود. دیپلماسی‌شهری، در کنار سایر شاخص‌های‌شهری در سطح داخلی، به عنوان ابزاری در خدمت نهادهای دولتی و سازمان‌های مدنی در جهت مدیریت نیازهای شهروندان در سطح فراملی مطرح می باشد. این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی تلاش دارد تا نقش و جایگاه دیپلماسی‌شهری را در تقویت و توسعه حکمرانی خوب ‌شهری مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار دهد

 کلمات کلیدی:شهر، حکمروایی خوب،مدیریت شهری،دیپلماسی‌شهری

         این مقاله در هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پذیرفته و منتشر شده است برای دریافت اصل مقاله    اینجا     کلیک کنید

 

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در پنجشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۳ ساعت 0:37 | لینک ثابت |

تحلیل فرصت ها و چالشهای روستاهای مرزی در امنیت مرزهای استان خراسان رضوی

           دکتر سید هادی زرقانی . دانشیار جغرافیای سیاسی . دانشگاه فردوسی مشهد                    فاطمه بخشی شادمهری . دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی . دانشگاه فردوی مشهد

چکیده :
مناطق مرزی به دلیل ویژگیهای خاصی چون مجاورت بادومحیط داخلی وخارجی ترکیب قومی و مذهبی خاص وجود مبادلات وپیوندهای فضایی دوسوی مرزصدور بحران ازکشورهای مجاور و ... درمعرض آسیب ها و تهدیدات مختلفی است و ازاین رو تامین امنیت آنها ازدغدغه های مهم مسئولان به شمار می رود یکی ازمهمترین مولفه های موثردرتامین امنیت مرزها سکونتگاه های شهری و به ویژه روستایی حاشیه مرزاست براین اساس این پژوهش به دنبال بررسی و شناخت نقش و جایگاه روستاهای مرزی درتامین امنیت مناطق مرزی استان خراسان رضوی بااستفاده ازمدل swot می باشد برای حصول بدین مقصود بابهره گیری ازاین تکنیک اقدام به شناخت نقاط قوت و ضعف عوامل داخلی و فرصتها و تهدیدها عوامل خارجی گردید و بااستفاده ازروش تخصیص نقطه ای و نیز طیف لیکرت به اولویت سنجی و رتبه بندی مجموعه عوامل داخلی و خارجی جهت اتخاذبهترین استراتژی SO,WO,ST,WT اقدام شد یافته های پژوهش نشان میدهد راهبردهایی مانند توسعه تعاونیهای تجاری درراستای تلفیق سرمایه های کوچک مرزنشینان فعال سازی بازارچه های مرزی توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی درمنطقه و اختصاص غرفه هایی دربازارچه های مرزی و ... نقش مهمی درتوسعه و برقراری امنیت روستاهای مرزی استان خراسان رضوی می باشد

 

این مقاله در همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری ارائه شده است

        برای دریافت اصل مقاله اینجا کلیک نمایید

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ ساعت 0:10 | لینک ثابت |

فرصت هاي ژئوپلیتیکی جهان اسلام در سازمان كشورهاي صادر كننده گاز

                   سید هادی زرقانی دانشیار  جغرافیای سیاسی.  دانشگاه فردوسی مشهد

  Email:h-zarghani@um.ac.ir

          علی اکبر دبیری. دانشجوی دکتری  جغرافیای سیاسی.  دانشگاه تربیت مدرس تهران

پژوهش‌نامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل

سال اول، شماره2، بهار و تابستان 1392

  چكيده:

     در سال 2008، «سازمان كشورهاي صادر كننده گاز »که به اوپك گازي معروف شد با عضویت 11 کشور و با تعيين شهر دوحه به عنوان مقر خود رسما آغاز به كار كرد. اگر چه اين سازمان داراي ماهيتي اقتصادي و تجاري است، اما بسیاری از صاحب نظران شكل گيري اوپك گازي را مقدمه اي براي تحول در ساختار ژئواستراتژيك و ژئوپليتيك جهان مي دانند. از همین رو ست که اروپا و آمريكا كه از بزرگترين مصرف كنند گان گاز طبيعي محسوب مي شوند، شكل گيري اين سازمان را از منظر خود تهديدي بر امنيت انرژي و دستيابي آسان به گاز طبيعي مي دانند و به شدت با آن مخالف هستند. در اين ميان، نكته حائز اهميت اين است كه اكثريت اعضاي اين سازمان را كشورهاي اسلامي تشكيل مي دهند، به طوري كه كشورهاي  جمهوری اسلامی ايران، قطر، اندونزي، برونئي، الجزاير، ليبي، مصر،نیجریه و قزاقستان(ناظر)9 عضو از 13 عضو (11 عضو اصلي و 2عضوناظر) را به خود اختصاص داده اند. ضمن اینکه  با پیوستن کشورهای ترکمنستان، مالزي، ازبکستان، موريتاني، مالي سهم کشورهای اسلامی در این سازمان بیشتر و پررنگ تر خواهد شد. اهمیت روز افزون گاز به عنوان یک منبع انرژی پاک، وابستگی اقتصادی غرب و بخصوص اروپا به گاز صادراتی این سازمان، تاثیر پذیری صنایع نظامی و دفاعی غرب از تحولات بازار گاز، تغییر نقشه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی جهان و کم رنگ شدن نقش آمریکا و غرب در اقتصاد جهانی، افزایش قدرت مانور و چانه زنی اعضای سازمان بخصوص روسیه و جمهوری اسلامی ایران در برابر غرب و آمریکا، ایجاد زمینه برای همگرایی بیشتر کشورهای عضو سازمان و ... از جمله فرصت هایی مناسبی است که به اعتقاد کارشناسان باعث افزایش وزن ژئوپلیتیکی کشورهای عضو بخصوص کشورهای اسلامی در برابر غرب و آمريكا خواهد شد.در اين مقاله تلاش شده تا ضمن بررسی پتانسيل هاي كشورهاي اسلامي در اوپك گازي، زمينه هاي موجود براي بهره گيري از اين سازمان در ارتقاء جايگاه جهان اسلام در نظام ژئوپليتيك جهاني مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد

كلمات كليدي: اوپك گازي ، ژئوپليتيك انرژي ، جهان اسلام ،جمهوری اسلامی ایران ، غرب

 
برای دریافت اصل مقاله اینجا کلیک کنید

 

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ ساعت 15:56 | لینک ثابت |

به یاری خداوند متعال، دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران با مجوز شماره‌ی 122002/3/3 به تاریخ08/07/1393 از کارگروه علوم انسانی کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور با سردبیری دکتر محمد باقر قالیباف و مدیر مسؤولی دکتر هادی اعظمی با اهداف زیر اقدام به انتشار مجله « جغرافیای سیاسی » می‌نماید:

  1. تولید، ترویج و ارتقای سطح دانش نظری و تجربی مطالعات مربوط به جغرافیای سیاسی ؛
    2. بسترسازی برای آشنایی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و فارغ‌التحصیلان حوزه‌ جغرافیای سیاسی با دستاوردهای علمی جدید؛
    3. بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک به منظور تبادل آموخته ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه؛
    4. تلاش در جهت استفاده از نتایج تحقیقات توسط سازمان ها و نهادهای مرتبط نظیر وزارتخانه ها ، نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، تبیین و ارائه راه حل؛


این مجله به عنوان یک مجله پژوهشی بین رشته‌ای در حوزه مطالعات جغرافیای سیاسی است و برای چاپ و انتشار مقالات علمی- پژوهشی در زمینه جغرافیای سیاسی ، ژئوپلتیک ، علوم سیاسی و روابط بین الملل در نظر گرفته شده است. از این رو از استادان، دانشجویان، محققان و صاحب‌نظران دعوت می‌شود تا آثار و مقالات پژوهشی خود را در زمینه‌های زیر جهت بررسی و چاپ به دفتر مجله ارسال کنند.

  • مطالعات نظری در زمینه مباحث جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک ؛
  • نقش فناوری های جدید IT وICT در جغرافیای سیاسی ، آمایش و سازماندهی سیاسی فضا ؛
  • آمایش دفاعی و امنیتی فضا ؛
  • جهانی شدن و ارتباط آن با جغرافیای سیاسی ؛
  • ارائه نظریه ها ، الگوها و مدل ها در زمینه جغرافیای سیاسی ؛
  • جغرافیای سیاسی فضای شهری ؛
  • مطالعات مرزی ؛
  • آمایش و سازماندهی سیاسی فضا ؛
  • مطالعات منطقه ای جغرافیای انتخابات با محوریت جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک (خلیج فارس ، قفقاز و... )

    علاقه‌مندان می‌توانند آثار و نوشته‌های خود را به آدرس وب سایت  http://pg.um.ac.ir  ارسال نمایند.

    نشانی: مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دفتر مجله جغرافیای سیاسی .  کد پستی: 9177948883            تلفن :38806723-051
    پست الکترونیکی : pg@um.ac.ir
    وب سایت: http://pg.um.ac.ir

 

                              

 

 

                                

 

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در یکشنبه نهم آذر ۱۳۹۳ ساعت 23:21 | لینک ثابت |

بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر بی­ ثباتی نظام سیاسی

فصلنامه ژئوپلیتیک، سال دهم، شماره سوم ،پاییز 1393

دکتر سید هادی زرقانی[1]. دانشیار جغرافیای سیاسی.دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)

دکتر هادی اعظمی. دانشیار جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

راحله احمدی. دانش ­آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی. دانشگا فردوسی مشهد

 

  چکیده:       

      مهم­ترین دغدغه هر حکومت و نظام سیاسی دست­یابی به ثبات و امنیت پایدار است. ثبات سیاسی حکومت عبارت است از این‎ که ماهیت نظام سیاسی علی‎رغم وجود برخی نوسان‎ها و گذر از بحران‎های مختلف، ثابت و پایدار باقی بماند.از طرفی، هر نظام سیاسی پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خویش، به ناچار درگیر تنش­ها و بحران­هایی می­شود که اگر نتواند آنها را مدیریت نماید نظام سیاسی دچار بی­ثباتی شده و امنیت آن به شدت در معرض تهدید قرار می­گیرد. بررسی و شناخت متغیرهای مؤثر بر بی­ثباتی نظام سیاسی از جمله روش های مهمی است که می­توان تا حد زیادی در کنترل و مدیریت آنها نقش­آفرینی کرد.دراین پژوهش، مهم­ترین متغیرهای مؤثر بر بی­ثباتی نظام سیاسی، درقالب سه دسته متغیرهای سیاسی،اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است.اطلاعات مورد نیاز تحقیق به دو شیوه کتابخانه­ای و میدانی(پرسشنامه)گردآوری شده است و 146 متغیر، با توجه به نظر نخبگان و صاحبنظران معرفی و مورد آزمون قرار گرفته، سپس این متغیرها وزن­دهی و رتبه­بندی شده­اند و مهمترین متغیرها در هر فاکتور شناسایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در فاکتور سیاسی وقوع انقلاب، کودتا، جنگ داخلی، کاهش مشروعیت رژیم؛ درفاکتوراجتماعی–فرهنگی؛بروز آشوب‌هاي شهري،نابرابری اجتماعی، فساداداری– مدیریتی، کمبود آزادی‌های مدنی و سرانجام در فاکتور اقتصادی؛ نرخ بالای بیکاری، فساد مالی در نظام سیاسی-اداری،افزایش فقر و محرومیت وتبعیض اقتصادی مهمترین و تأثیرگذارترین متغیرها بوده­اند.

واژگان کلیدی: ثبات، بی­ثباتی، نظام­های سیاسی، شاخص­ها و متغیرها

 

این مقاله در مجله ژئوپلیتیک منتشر شده است برای دسترسی به اصل مقاله  اینجا  کلیک کنید[1] -    Email: h-zarghani@um.ac.ir                                                                                  

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ ساعت 21:49 | لینک ثابت |

اولین همایش تمرکز زدایی و ساماندهی تهران

 

آدرس وب سایت همایش

http://www.pgsp.ir

 

 

 

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در چهارشنبه هفتم آبان ۱۳۹۳ ساعت 19:52 | لینک ثابت |

تحليل ريسك اهميت مراكز حياتي، حساس و مهم كلانشهر مشهد

 

دکتر سید هادی زرقانی. دانشیار جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

مرتضی رضوی نژاد. کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

h-zarghani@um.ac.ir

 

چکیده :

اکثر حملات و بمباران‌هایی که در جنگ­های شش دهه اخیر در دنیا اتفاق افتاده، متمرکز بر دارایی­های دشمن بوده و همواره متخاصمان در نبرد با یکدیگر سعی داشته‌اند تا توان عملیاتی و خدمات ضروری دشمن خود را به هر طریقی از جمله بمباران و از بین بردن نیروگاه‌های برق، سد­های ذخیره آب، تصفیه خانه­های آب، مراکز استحصال گاز، مراکز فرماندهی و تصمیم­گیری و ... به حداقل کاهش داده تا بتوانند از خلاء موجود استفاده کرده و بر دشمن غلبه نمایند. از این­رو کشورها سعی دارند تا در راستای اقدامات دفاعی و پدافندی خود حداکثر حفاظت را از این مراکز داشته باشند. در این نوشتار با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده پرسشنامه کارشناسان به تعداد 50 عدد سعی شده است: اولاً مراکز با اهمیت ویژه را در کلانشهر مشهد شناسایی و در قالب سه گروه حیاتی، حساس و مهم تقسیم­بندی شوند، دوماً ارزش ریسکی هر کدام از این مراکز را نیز از نظر اهمیت حمله به آن‌ها، به روش تحلیل شبکه­ای (ANP) تببین شد تا مشخص شود هر کدام از این دارایی‌ها نسبت به یکدیگر دارای چه درجه‌ای از اهمیت می‌باشند. در نهایت با استفاده از تحلیل داده در نرم افزار Super Decisions مشخص گردید در گروه مراکز حیاتی در کلانشهر مشهد فقط یک مرکز وجود دارد که با امتیاز 1 بیشترین اهمیت امنیتی را داراست، بعد از آن در گروه مراکز حساس 22 مکان وجود دارد که حرم مطهر امام رضا (ع) و نیروگاه توس به ترتیب با امتیازات 92/0 و 89/0 بیشترین اهمیت را در این رده داشته و در گروه مراکز مهم نیز 20 مکان وجود دارد که تاسیسات شرکت گاز، سیلوی غلات و سد کارده به ترتیب با 87/0، 80/0 و 78/0 در رتبه­های اول تا سوم قرار گرفتند.

 واژگان کلیدی:  اولویت ریسک؛ مراکز حیاتی؛ تحلیل شبکه‌ای؛ کلانشهر مشهد

 

برای دسترسی به متن کامل مقاله     کلیک نمایید

 

shahr.journals.umz.ac.ir/pdf_686_5604e9749cc572e545464fbbeaecc6c8.html

 

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در یکشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۳ ساعت 0:18 | لینک ثابت |
هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با موضوع جغرافیای سیاسی شهر با همکاری شهرداری تهران در بهمن 1393 برگزار می گردد

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در دوشنبه سوم شهریور ۱۳۹۳ ساعت 20:20 | لینک ثابت |

Call for Papers and Sessions

21st Annual Critical Geography Conference: How Power Happens

Temple University, Philadelphia, PA, November 7-9, 2014

Hosted by Temple University’s Department of Geography and Urban Studies, the 21st Annual Critical Geography Conference hopes to include a wide array of scholars and activists doing work in critical geography.  This year’s overarching theme connotes an exploration of how we understand, follow, imagine, feel, utilize, yield to and alter the workings of power. Power has been theorized from the top down and the bottom up, as structure and as capillary, as productive and destructive, and as both immaterial and material. We hope to use geography’s diverse engagements with power as an entry point for generating discussions across the ‘divides’ of critical geography – specifically divides between approaches attending to structural forces, focusing on knowledge production and meaning making, and/or tracing power into bodies and matter/materiality. As our logo <tucriticalgeography.org> seeks to make clear, the conference locates the question of “how power happens?” at the core of these three areas of inquiry, and calls upon critical geographers to create fruitful conversation and debate within the apparent areas of overlap.

The conference will begin on Friday, November 7th, 2014. The opening evening will feature a keynote address by Dr. Mona Domosh from the Department of Geography at Dartmouth College.

 The program on Saturday, November 8th and Sunday, November 9th will consist of paper sessions, panels, round table discussions, and sessions with alternative formats.

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در شنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۳ ساعت 12:22 | لینک ثابت |

بررسي ساختار فضايي قدرت سياسي در ايران باستان

فصلنامه بين المللي ژئوپليتيك ، سال دهم، شماره 1 (پياپي 33)

دکتر هادی اعظمی دانشیار جغرافیای سیاسی  دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید هادی زرقانی  دانشیار جغرافیای سیاسی    دانشگاه فردوسی مشهد

مسعود حمیدی   دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی . دانشگاه فردوسی مشهد

چکيده:
ساختار قدرت سياسي و توزيع فضايي آن يكي از مهمترين موضوعاتي مي باشد كه در جغرافياي سياسي مورد بررسي قرار مي گيرد. كشور ايران با تمدن چند هزار ساله، داراي ساختار قدرتي متمركز و بسيط مي باشد و دلايل آن را بايد در ايران باستان و ريشه تشكيل اولين حكومت ايراني (ماد) و سير گرايش به تمركز قدرت جستجو كرد.
تحقيق حاضر با بررسي ساختار فضايي قدرت سياسي در ايران باستان يعني در دوره هاي مادها، هخامنشان، اشكانيان و ساسانيان به كنكاش در دلايل موثر بر ساختار قدرت در ايران باستان مي پردازد و بر اين اساس به نظر مي رسد كه دليل تشكيل اولين دولت متمركز ايران يعني مادهاموقعيت جغرافيايي ايران و و جود دشمن خارجي قدرتمندي به نام آشور مي باشد.
ساختار قدرت در ايران در ابتدا متمركز نبوده بلكه بيشتر حالت اليگارشي داشته است كه اين ساختار رفته رفته به شكل بسيط در آمده و در دوره ساسانيان بهشكل حكومت بسيط متمركز تغيير حالت داد و يكي از مهمترين دلايل آن نفوذ مبلغان مذهبي در ساختار قدرت مي باشد. لازم بهذكر است عواملي ديگر چون وسعت جغرافيايي، و ناهمواريها در الگوي فضايي توزيع قدرت سياسي در ايران موثر بوده اند

   برای دریافت اصل مقاله  اینجا کلیک کنید

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در پنجشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۳ ساعت 12:50 | لینک ثابت |

دیپلماسی شهری ،تحلیل نقش شهرها به عنوان بازيگرجديد عرصه روابط بين الملل

 

دکتر سید هادی زرقانی، دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد.ایران[1]

دکتر محمد جواد رنجکش، استادیار روابط بین الملل. دانشگاه فردوسی مشهد.ایران

منصوره اسکندران، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی،دانشگاه آزاداسلامی. واحدمشهد

مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای

سال پنجم،شماره بیستم، بهار 1393

 

چکیده:

  همگام با جهانی شدن و با رشد فنآوری اطلاعات و توسعه شبکه های ارتباطی، شهرها درفضایی متشکل ازجریانها به بازیگران اصلی حوزه ارتباط واقتصاد جهانی تبدیل شده اند. تمرکز و همگرایی حوزه های مختلف درشهرها نشان دهنده حرکت سریع جهان به سمت شهری شدن و توسعه هرچه بیشتر کلانشهرها و تبدیل آنها به شهرهای جهانی و در نهایت جهان شهرها می‌باشد. دراين فضا، شهرها باارتقاء جایگاه اقتصادی، سیاسی، فن آوری، فرهنگی و زیر ساختی خود از توان، نفوذ و اعتبار کافی برای اجرای فعالیت‌های دیپلماتیک برخوردار می‌شوند و درراستای فعالیت‌های خود شکل نوینی از دیپلماسی را نمایان می‌سازند که از آن با عنوان دیپلماسی شهری یاد می‌شود. این مقاله از حیث ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است و تلاش دارد به شیوه اسنادی و در چارچوب بحث دیپلماسی شهری، نقش و کارکرد شهرها را به عنوان بازیگران جدید روابط بین‌الملل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شهرها با ایفای نقش فراملی خود در زمینه‌های امنیت، توسعه, اقتصاد، فرهنگ، شبکه‌سازي، و حضور در سازمانهاي بين‌المللي به بازیگرانی فعال در عرصه روابط بین‌الملل تبدیل شده‌اند.

واژگان کلیدی: شهر، جهاني‌شدن، دیپلماسی‌شهری، روابط بين‌الملل

 

. برای دریافت اصل مقاله  اینجا   کلیک کنید.

 


[1](نويسنده مسئول)                               Email:h-zarghani@um.ac.ir    

 

 

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در سه شنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت 0:20 | لینک ثابت |

تحلیل نقش عوامل طبیعی بر نفوذ پذیری و امنیت مرز

با تاکید بر مرزهای شرقی ایران-افغانستان

 

سید هادی زرقانی. استادیار جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد

Email:h-zarghani@um.ac.ir

 

مجله دانش انتظامی خراسان رضوی. سال پنجم. شماره بیست و دوم . زمستان 1392


چکیده:

   مرز های بین المللی خطوطی اعتباری و قرار دادی هستند که اساسا با هدف تعیین حد خارجی سرزمین یک دولت ایجاد شده و از این رو مشخص کننده محدوده حاکمیت دولت برمردم و منابع تحت نفوذش هستند. اندیشمندان برای مرزهای بین المللی نقش و کارکردهای متفاوت سیاسی،نظامی،اقتصادی،اجتماعی قائل هستند ،لیکن بيش‌تر صاحب‌نظران بر کارکرد دفاعی-امنیتی مرز تاکید کرده و معتقدند مهم‌ترين نقش مرز، ايجاد مانع و محدودیت در برابر حركت انسان، كالا و تفكرات است. اهمیت کارکرد بازدارندگی و دفاعی مرز به این دلیل است که عمدتا کشورهای همسایه به عنوان منبع تهدید محسوب شده و تلاش حکومت ها بر این است که مرزهای آنها جز در برخی گذرگاههای مجاز غیرقابل نفوذ باشد تا بدين وسيله حاكميت آن‌ها بر سرزمين خود دچار خدشه نشده و امنيت كشور در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي آسيب نبيند. عوامل و متغیرهای مختلف جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی،اجتماعی و فرهنگی بر نفوذ پذیری مرز و افزایش تردد های غیرمجاز مرزی تاثیر دارند. ویژگی های طبیعی و جغرافیایی مرز و مناطق مرزی شامل توپوگرافی و وضعیت ناهمواری ها، وضعیت آب و هوا و شرائط اقلیمی،پوشش گیاهی، رودها و پیکره های آبی مشترک مرزی از جمله متغیرهایی هستند که بر نفوذ پذیری مرزها تاثیر داشته و به تبع آن امنیت مرز و مناطق مرزی را تحت تاثیر قرار می دهند. این مقاله به بررسی نقش و تاثیر عوامل طبیعی (اقلیم، پوشش گیاهی،رودهای و دریاچه های مرزی و...  )بر نفوذ پذیری و امنیت مرزهای شرقی می پردازد. 

         

          برای دریافت اصل مقاله اینجا  کلیک نمایید

 

 

نوشته شده توسط سید هادی زرقانی در جمعه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت 18:6 | لینک ثابت |